MİZONTROPİ NEDİR? TEDAVİSİ BELİRTİLERİ

Mizontropi nedir Mizontropi; doğuştan olduğu gibi sonradanda görülebilir, insanlardan ve onun davranışlarından kaçan, ürken kimselere denir. Mizontropi'nin kelime anlamı korkmak ve çekinmektir. Daha çok güven...

ŞİZOFRENİ NEDİR? BELİRTİLERİ TEDAVİSİ

Şizofreni nedir Şizofreni; kişinin ruh halinde, duygularında ve düşüncelerinde değişimler ve bunların davranışlara yansıması olarak tanımlanan bir hastalık. Şizofreni hastaları, başkaları tarafından yönlendiri...