ASBEST HASTALIĞI NEDİR?

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak özelliklerine göre gruplara ayırmaktadır. Ajansın kanserojen maddeler listesinde asbest maddesi, “kesin kanserojen” tanımlanması ile 1. grupta sınıflandırılmıştır. Asbestin nefes yoluyla alındıktan sonra solunum sistemi üzerine oluşturduğu bazı hastalıklar şunladır:

1-Kalsifiye veya kalsifiye olmayan plevral plak (akciğer zarı üzerinde kireçlenme yapmış veya yapmamış lokal zar kalınlaşmaları)

2- Diffüz plevral fibrozis (akciğer zarında çepeçevre kalınlaşma)

3- Benign asbest plörezisi (akciğer zarları arasında iyi huylu su toplanması)

4- Asbestozis (akciğerlerde asbest toplanmasına bağlı sertleşme ve bozulma)

5-Yuvarlak atelektazi (akciğerde küçük sönmüş alanlar)

6- Mezotelyoma (akciğer zarı kanseri)

7- Akciğer kanseri

Bu hastalıklar asbest ile temas etmiş topluluklarda normal insan topluluklarına göre çok daha sık görülür. Asbestin yol açtığı hastalıkların ekonomik yükü de olukça ağırdır. Yapılan araştırmalara göre, asbestin yol açtığı hastalıkların tedavisi için Almanya’nın yıllık harcaması 290 Milyon Euro’yu bulmaktadır. Japonya’da ise bugüne kadar toplam 27 Milyar Yen harcandığı bilinmektedir.