Bugün 17 aralık, Mevlana’nın vuslata ermesi anılıyor  yurdun dört bir yanında. Mevlana Celaleddin-i Rumi, şair düşünce adamı, ”Tasavvufta Mevlevî” yolunun öncüsüdür.

Yaşamını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlana 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk’ın rahmetine kavuştu.Mevlana, 17 aralık 1273 tarihinde, 66 yaşındayken, Konya’da öldü. Hastalığı, yüksek ateş yapan bir karaciğer rahatsızlığıydı.

Mevlana; ”ölüm geldiğinde mal gider,mülk gider,eş gider,dost gider,ama iman kabre bizimle beraber girer ” sözleriyle ölümün gerçeğini yansıtmıştır.