Şizofreni nedir
Şizofreni; kişinin ruh halinde, duygularında ve düşüncelerinde değişimler ve bunların davranışlara yansıması olarak tanımlanan bir hastalık.
Şizofreni hastaları, başkaları tarafından yönlendirildiklerini düşünürler. Kafalarının içindeki kendine ait olmayan sesler tarafından yönetildikleri, duygularının ve düşüncelerinin denetlendiğini düşünür ve hisseder. Bu durumlara sanrı denilir.

BELİRTİLERİ
Şizofreni belirtileri, pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılır.

POZİTİF BELİRTİLER
Normalde bireyde görünmeyen fakat hastalık nedeniyle ortaya çıkan gerçekle bağlantısı olmayan psikotik durum. Burada kullanılan pozitif kelimesi olumlu ya da iyi anlamına gelmemekte. Pozitif belirtiler hezeyanlar, halüsinasyonlar ve düşünce ve davranış bozukluklarıdır.

HEZEYANLAR
Bireye göre doğru olsa da aslında yanlış olan ve bireyin kabullendiği mantıklı olduğuna inandığı, değiştirilemeyen düşünceler ve daha çok inançlardır. Delüzyon ve sanrı olarak da adlandırılır. Bunlar başkalarının düşüncelerini okuyabildiği ve başkalarının kafalarını yönetebildiği onlara istediklerinin yaptırabileceği gibi düşünceler olarak örnek gösterilebilir.

HALÜSİNASYONLAR
Şizofreni hastalarında en geniş olarak görülen halüsinasyonlar, işitsel olanlardır. Birey hayali sesler duyduğunu, onunla konuştuğunu ve o seslerin bireyin davranışlarını yönlendirdiğini düşünmesi olarak açıklanabilir. Diğer halüsinasyonlar ise beş duyu organı ile hissedilenlerdir.

Düşünce ve davranış bozuklukları; düşüncelerin bozukluğunun davranışlara yansımasıdır. Birey mantıksız konuşur konudan konuya atlar söyledikleri bağlantısızdır. Uygun olmayan ortamlarda uygun olmayan davranışların sergilenmesidir.

NEGATİF BELİRTİLERİ
Negatif belirtiler insanda var olan davranışların değişimi olarak tanımlanabilir.

  • Motivasyon kaybı
  • Asosyallik belirtileri gösterme
  • Az konuşmak
  • Kişisel bakıma önem vermeme
  • Günlük yapılan işlerden zevk almama
  • Jest ve mimik kullanmamak yüz ifadesinde donukluk
  • Enerji düşüklüğü
  • İletişim kurmakta zorluk

Bunlar negatif belirtiler arasında gösterilebilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR
Şizofreni tedavisinde amaç belirtilerin azaltılmasıdır. En çok uygulanan tedavi, ilaç kullanımıdır. Bu ilaçlar antipsikotik ilaçlar olarak bilinir. Bu ve bu tür ruhsal bozukluk tedavilerinde kullanımı çok yaygın.

Bir diğer tedavi şekli ise psikoterapidir. Bu tedavi yöntemleri birlikte kullanıldığında şizofreni belirtilerinde azalma görülür ve daha etkili bir tedavi olduğu söylenebilir. Bu tedavinin planlayıcısı, hastanın şizofreni derecesine göre birlikte ya da ayrı kullanımına karar verir.