ODTÜ Enformatik Enstitüsü Siber Güvenlik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Atilla Özgit, Türkiye’nin ilk internet bağlantısının ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak yapıldığı 12 Nisan 1993 tarihinin üzerinden 25 yıl geçtiğini hatırlattı.

Özgit, internetin köklerinin 1962 yılında J.C.R. Licklider’in Amerika’nın en büyük üniversitelerinden biri olan Massachusetts Institute of Tecnology’de (MIT) tartışmaya açtığı “Galaktik Ağ” kavramında yattığını söyledi.

MIT’de araştırmacı olarak çalışan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill’in, bilgisayarların ilk kez birbirleri ile konuşmasını 1965’te gerçekleştirmesinden sonra ilk internet omurga ağının oluşturulması 1986’da National Science Foundation-Ulusal Bilim Vakfı NSFNet tarafından gerçekleştirildi.

Bu süreci takiben, internetin halka açık hale gelmesi ise 1989’dan sonra oldu. TCP/IP protokolü ve internet, 1990’lı yıllardan itibaren büyük bir ivme kazandı. İnternetin ticari anlamdaki gelişimi ise 1991’den itibaren gerçekleşti.

1990 yılında NSFnet ile özel şirketlerin ortak işletmesi ile başlayan özelleştirme süreci, 1995 yılı Mayıs ayında NSF’nin internet omurga işletmeciliğinden tamamen çekilmesi ile tamamlandı.

1995’ten itibaren ABD internet omurga işletimi tamamen özel işletmecilere verildi.

İnternetin Türkiye’ye gelişi

Türkiye’de genel amaçlı bilgisayar ağlarının kuruluşu ise European Academic and Research Network’e (EARN) yapılan bağlantı ile başladı.

Türk üniversitelerinin bu ağa bağlanma çalışmaları ise 1986 yılında Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Manas ve ekibinin çabaları ile başlatıldı.

EARN ağına önce Aralık 1986’da Ege Üniversitesi bağlandı, daha sonra da 1987 yılı içinde sırasıyla Anadolu, Yıldız, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Fırat, Orta Doğu Teknik, Bilkent ve İstanbul Üniversitelerinin bağlantıları gerçekleşti.

İlerleyen yıllarda, bu ağın hat kapasitesinin yetersiz kalması ve teknolojik açıdan ihtiyaçlara cevap verememeye başlaması üzerine, 1991 sonlarına doğru ODTÜ ve TÜBİTAK, internet teknolojilerini kullanan yeni bir ağın tesis edilmesi yönünde bir proje başlattı.

Bu çerçevede, ilk deneysel bağlantı 1992 Ekim ayında X.25 üzerinden Hollanda’ya yapıldı; PTT’ye 1992’de yapılan başvurunun sonuçlanmasını takiben 12 Nisan 1993’te de 64 kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem salonundaki yönlendiriciler kullanılarak, Türkiye’nin ilk internet bağlantısı gerçekleştirildi.

Dünyada 4 milyarı aşkın internet kullanıcısı var

Bu yılın verilerine göre, 4,02 milyar internet kullanıcısı, dünya nüfusunun yüzde 53’üne karşılık geliyor. Dünya nüfusunun yüzde 42’sine karşılık gelen 3,19 milyar sosyal medya kullanıcısı, yüzde 68’ine karşılık gelen 5,13 milyar mobil kullanıcısı, yüzde 39’una karşılık gelen 2,95 milyar da mobil sosyal medya kullanıcısı bulunuyor.

Dünyadaki internet kullanıcı sayısı 4 milyarı geçmiş durumda ve her gün tahminen 1,5 milyon kişi internete ilk kez giriyor. 2018 yılı başı itibarıyla 20 milyarın üzerindeki cihaz, internete bağlı durumda. Bu rakamın önümüzdeki yıl 3 milyar artması bekleniyor ve 2025 yılında 75 milyarı aşan sayıda cihazın internete bağlı hale geleceği tahmin ediliyor.

Kişi başına düşen ortalama cihaz sayısı 2

Kişi başına düşen bağlı cihaz sayısı bugün ortalama 2 iken 2025 yılında bu rakamın ortalama 10 olacağı tahmin ediliyor.

İnternette her gün birçok önemli kuruma siber saldırılar gerçekleştiriliyor. 2007 yılında tespit edilmiş en büyük saldırı 24Gbps iken bu rakam, 2018 yılında 56 kat artarak 1.35Tbps olarak kayıtlara geçti.

Günümüzün en önemli tartışma konularından olan yapay zeka hakkında çalışan firma sayısı bini geçmiş durumda. Yapay zekanın ilk ve ilkel bir hali sayılabilecek mesajlaşma robotları, artık hayata girdi ve her gün farklı bir sektörde bu mesajlaşma robotları ile karşılaşmak mümkün hale geldi.

44 milyon kişi sosyal medya kullanıcısı

81 milyon nüfusa sahip Türkiye’de nüfusun yüzde 67’sini oluşturan 54,3 milyon kişi internet kullanıcısı, nüfusun yüzde 63’ünü oluşturan 51 milyon kişi aktif sosyal medya kullanıcısı, nüfusun yüzde 54’ünü oluşturan 44 milyon kişi de aktif mobil sosyal medya kullanıcısı.