Harşena Dağı üzerine kurulu olan Amasya Kalesi geziniz sırasında görmenizi önerdiğimiz yapılar arasında yer almaktadır. Helenistik dönemden, Osmanlı dönemine kadar kullanılan kale şehrin en stratejik konumlarından birisinde bulunmaktadır.

Amasya kalesi; Amasya il merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena dağı üzerinde bulunmaktadır.Amasya kalesi birçok kez el değiştirmiş ve tahrip olmuştur. Harşena kalesi olarakta bilinmektedir.

Harşena kalesi; 1075 yılında Türkler’in Amasya’yı fethetmesiyle birlikte önemli oranda onarım görmüştür.

Kale’nin önemli tepe noktası; sur duvarları, kesme moloz taşlardan yapılmıştır. Kalede sarnıçlar,su depoları,eteklerinde Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları bulunmaktadır.Kalenin çoğunun sur duvarları ayakta kalmıştır.150  basamakla aşağıya inilmektedir.