ANADOLU’NUN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ VE RUHUNU AKTARAN PROF. DR. EROL PARLAK

Şelpe tekniğini sistemleştirerek el ile bağlama çalma geleneğini modern dönemde temsil eden; çalış teknikleriyle Anadolu’nun kültürel zenginliğini, ruhunu dünyaya aktaran; özden ve gelenekten kopmadan, yeni açılımlarla müzik sanatının sınırlarını keşfetmeyi sürdüren; icrası yanında Türk müziği literatürüne akademik boyutta da güçlü katkılar sunan ve “Garip Bülbül” Neşet Ertaş hakkında en kapsamlı çalışmayı ortaya koyan Prof. Dr. Erol Parlak’a;
Erol Parlak, 1964 yılında Eleşkirt de doğdu. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde alan araştırmalarında bulundu. Bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları konusunda araştırmalar, incelemeler yaptı, Bin kadar halk ezgisi derledi. Köln/Berlin/ Strasbourg Flarmoni, Paris/ Theatre de La Ville, Rotterdam/ De Doelen gibi dünyanın önemli birçok sahnesinde konserler verdi. Yedi solo, üç enstrümantal ve beş karma olmak üzere onbeş müzik albümü yayımladı. Beş kitap çalışmasından “Erol Parlak Bağlama Okulu, Parmak Tekniği (Şelpe) İçin Sistematik Kılavuz” Acoustic Music Books (Almanya/ 2011) tarafından, son çalışması “Garip Bülbül Neşet Ertaş (2013)” Demos Yayınları tarafından yayımlandı. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanı aldı. Halen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde görev yapmaktadır.

Erol Parlak (1964 Ağrı / Eleşkirt)

Üniversite eğitimini 1982-1986 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda yaptı. 1986-1990 yılları arasında bu kurumda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yüksek Lisans eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1990 yılında, Sanatta Yeterlik (Sanat Doktorası) eğitimini 1998 yılında tamamladı. TRT İstanbul Radyosu’nda 1988-1998 yılları arasında saz sanatçısı olarak çalıştı. 10 yıl boyunca Anadolu’nun çeşitli yörelerinde Bağlama çalış teknikleri, saz ve ses tavırları konusunda alan araştırmaları yaptı. 1000 civarında halk ezgisi derledi.

Başta Avrupa’nın Köln Flarmoni, Berlin Flarmoni, Essen Flarmoni, Strasbourg Flarmoni, Amiens Ulusal Sahne, Paris Theatre de La Ville’de, De Doolen vb salonlar olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde birçok konserler verdi. 2000 yılında öğrencileriyle oluşturduğu Erol Parlak Bağlama Beşlisi ile ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda konser, TV ve radyo programlarına katıldı.

1990’lı yıllardan itibaren başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde, özel okullar, üniversite, akademi ve konservatuarlarda çok sayıda sempozyum, konferans, seminer, atölye, konser vb etkinliklere katıldı. 2002-2006 yılları arasında YTÜ Sanat Tasarım Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümüne Yrd. Doçent olarak atandı. 2008 yılında Doçent unvanı aldı. 2008 yılında Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini üslendi. Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Erol Parlak’ın, Türkiye’de El İle / Tezenesiz Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış Teknikleri (T.C. Kültür Bakanlığı-2000), Şelpe Tekniği Metodu 1 (Ekin Yayınları-2001), Şelpe Tekniği Metodu 2 (Aktüel Yayınları-2005), Erol Parlak Bağlama Okulu/ Parmak Tekniği İçin Sistematik Kılavuz 1 (Acoustic Books-2010/ Almanya) adlı kitapları yayımlandı. 5 solo, 5 karma ve 3 enstrümantal toplam 13 albüm çalışması yaptı. 2010 yılından beri TRT’de Usta İzler adlı bir kültür-sanat programı yapmaktadır. Çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından verilmiş ödülleri bulunmaktadır