Dünyada 50 milyon Demans hastası bulunuyor
Dünyada, Demans hastası 50 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor. Demans hastalarının 2050’de 152 milyona yükselmesi öngörülüyor.
Türkiye’de bunama olarak da bilinen ve zihinsel performansı etkileyen Demansın en yaygın görülen şekli Alzheimer.

Günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulmayla nitelenen hastalık, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor.

ALZHEIMER
Alzheimer, Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından ilk kez 1906’da tanımlanan bir hastalık.

65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olduğu tespit edilen Alzheimer hastalığı için hala etkili teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Her yıl 21 Eylül’de Dünya Alzheimer Günü kapsamında, Demans vakalarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan Alzheimer ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bu hastalıkla yaşayanlara destek olmak amacıyla dünya genelinde çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Her yıl 10 milyon kişi Demans hastalığına yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 50 milyon Demans hastası bulunuyor. 2030’da bu rakamın 83 milyona, 2050’de ise 152 milyona yükseleceği öngörülüyor. Diğer yandan, her yıl yaklaşık 10 milyon kişi Demans hastalığına yakalanıyor.

İlerleyen yaşın Demans için bilinen en güçlü risk faktörü olmasına rağmen bu hastalığın yaşlanmanın normal bir parçası olmadığı söyleniyor. Demansın mevcut durumda dünya genelinde ölümlerin en önemli 7’nci nedeni olduğu belirtiliyor.

Alzheimer 65 yaş üstü grubun yüzde 2 ila 4’ünde, 85 yaş üstü grubun ise yüzde 20’sinde görülüyor.

Yaşlıların geçmişle bağını koparan hastalık: Alzheimer

  1. yüzyılın kabusu

Hastalığın en açık belirtisi, yakın zamandaki olayların hatırlanamaması olarak ortaya çıkıyor.

Bozukluğun ilerlemesiyle bilişsel yeteneklerdeki kayıp artıyor, frontal ve temporal lob ile ilişkili dil, ince motor hareketler ve tanıma becerilerinde işlev kaybı başlıyor.

Her 3 saniyede bir yeni Demans vakasının teşhis edildiği uyarısı yapılırken, “21. yüzyılın kabusu” olarak adlandırılan Alzheimerın en önemli küresel sağlık ve sosyal krizlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Hastalığın yüzde 70’i gelişmekteki ülkelerde

DSÖ, dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişinin Demans ile yaşıyor olmasına rağmen sadece birkaç ülkenin halihazırda ulusal Demans planları olduğuna dikkat çekiyor.

Örgüt, Demans ile yaşayan hastaların ve onlara bakıcılık yapan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve hizmetlere adil erişimlerini artırmak için üye ülkeleri kapsamlı kamu politikaları oluşturmaya davet ediyor.

Uluslararası Alzheimer Hastalığı Kurumu ve Yaşlanma Üzerine Küresel Koalisyonun yayımladığı indekse göre, 2050’de bunama yaşayanların yaklaşık yüzde 70’i gelişmekteki ülkelerde olacak.

Demans hastalığının dünya ekonomisine maliyetinin, küresel ekonomi hacminin yüzde 1,1’ine denk gelen 818 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.