Mizontropi nedir
Mizontropi; doğuştan olduğu gibi sonradanda görülebilir, insanlardan ve onun davranışlarından kaçan, ürken kimselere denir.
Mizontropi’nin kelime anlamı korkmak ve çekinmektir. Daha çok güvensizlik duygusuyla tarif edebileceğimiz bu kavram, psikolojik bir olaydır. Mizantropi, insanlardan nefret etmek demek. Yani bir nevi hümanizmin tam tersini ifade eder.

DOĞASI GEREĞİ KÖTÜ OLAN İNSAN
Mizantropistler, insanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünür. Doğası gereği kötü olan bir canlı istemsiz de olsa kötülük yapar, yaptırır veya yapılan kötülüklere göz yumar.

Tarih boyunca kendi nesline ve gezegende yaşayan diğer tüm canlılara zarar veren insanoğlu, bunu kendi çıkarları ya da korkuları nedeniyle yapmaktadır.

Mizontropi nedir

KİŞİLİK BOZUKLUĞU
Özellikle psikososyal ve psikoseksüel gelişim döneminde çocukta meydana gelen birtakım dış etkinin koşulları olarak tabir edebileceğimiz, büyük bir psikolojik darbe ve aşınmanın kişi üzerinde bıraktığı ender bozukluklardan biri olarak ortaya çıkar.