MİZONTROPİ NEDİR? TEDAVİSİ BELİRTİLERİ

Mizontropi nedir Mizontropi; doğuştan olduğu gibi sonradanda görülebilir, insanlardan ve onun davranışlarından kaçan, ürken kimselere denir. Mizontropi'nin kelime anlamı korkmak ve çekinmektir. Daha çok güven...