Küçüközlü Köyü Esi köy Nerede Zile’nin Köyleri

Köyün adı : Osmanlı Dönemi'ndeki ismi "İsa-i Sagir", yani "Küçük İsa" idi. Bilâhare Osmanlı'nın son dönemlerine doğru "İsa Sagir" olarak geçmektedir. Köyümüzün ismi Cumhuriyet Dönemi'nde "İsa Köy" idi. Muhte...